Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van StaatDeze vaste commissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken.

Dit betrof bijvoorbeeld voorstellen inzake de bestuurlijke indeling, het kiesrecht, ambtenarenzaken en overheidspensioenen en grondwetsherzieningen.

Sinds 12 juni 2007 is er een vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ).