25.902

Initiatiefvoorstel-Voortman Bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduurDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Voortman (GroenLinks) wijzigt de Arbeidstijdenwet. Het voorstel stimuleert deeltijdarbeid en differentiatie van het arbeidsduurpatroon.

Verder bevordert het voorstel dat bij het vaststellen van de arbeids- en rusttijden meer rekening gehouden wordt met de persoonlijke omstandigheden en de verantwoordelijkheden van de werknemer.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door de voormalige Tweede Kamerleden de leden Rosenmöller (GroenLinks), Van Nieuwenhoven (PvdA) en Bakker (D66).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is bij brief van 3 april 2018 (TK, 5) door de initiatiefneemster ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

24 februari 1998

titel

Voorstel van wet van het lid Voortman houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

Dit voorstel codificeert de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid uit 1993. Deze aanbeveling beoogt dat werkgevers een verzoek tot arbeidsduuraanpassing in beginsel honoreren, tenzij dit redelijkerwijs op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen niet van een werkgever kan worden gevergd.


Documenten