25.795

Initiatiefvoorstel-Huys, Van Waning, O.P.G. Vos, Smits, Van der Vlies, M.B. Vos en Stellingwerf inzake de Visserijwet 1963Dit initiatiefvoorstel van de leden Huys (PvdA), Van Waning (D66), O.P.G. Vos (VVD), Smits (CDA), Van der Vlies (SGP), mw. M.B. Vos (GroenLinks) en Stellingwerf (RPF) wijzigt de Visserijwet 1963. Het voorstel voorziet onder andere in afschaffing van de Kamer voor de binnenvisserij en in vereenvoudiging van de regeling van huur en verhuur van visrecht.

De inhoud van het voorstel is identiek aan het door de Tweede Kamer aanvaarde, maar in de Eerste Kamer verworpen wetsvoorstel 21.436, met uitzondering van de afschaffing van de 'vrije hengel'.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel is op 16 april 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 mei 1998 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 december 1997

titel

Voorstel van wet van de leden Huys, Van Waning, O.P.G. Vos, Smits, Van der Vlies, M.B. Vos en Stellingwerf tot wijziging van de Visserijwet 1963

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor verschillende onderdelen, of gedeelten daarvan, verschillend kan worden vastgesteld


Documenten