28.056

Initiatiefvoorstel-Hillen Afbouw eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuldDit initiatiefvoorstel van het lid Hillen (CDA) zorgt dat het eigenwoningforfait nooit méér bedraagt dan de rente van schulden voor zover aangegaan ter verwerving, verbetering en onderhoud van de eigen woning.

Dit heeft tot gevolg dat het bij te tellen bedrag aan inkomsten uit de eigen woning nooit hoger wordt vastgesteld dan de af te trekken hypotheekrente.

Het Kabinet heeft dit wetsvoorstel overgenomen. De implementatie van dit initiatiefvoorstel vindt plaats via wetsvoorstel Materiële implementatie initiatiefvoorstel Hillen (29.209).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 7 april 2005 tijdens de behandeling in de Tweede Kamer ingetrokken (TK 28.056, nr. 10)PDF-document.


Kerngegevens

ingediend

24 oktober 2001

titel

Voorstel van wet van het lid Hillen, houdende wijziging van de Wet Inkomstenbelasting 2001, inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2003


Documenten

  • 24 april 2002
    Noot: bijvoegsel budgettaire consequenties/dekking van het wetsvoorstel Handelingen TK 2001/2002, nr. 72: blz. 4749
  • 24 april 2002
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2001/2002, nr. 72: blz. 4726-4747
  • 23 april 2002
    behandeling Handelingen TK 2001/2002, nr. 71: blz. 4616-4635