26.295

Initiatiefvoorstel-Horn / Rietkerk inzake strafverzwaring bij gewelddelictenDit initiatiefvoorstel van de leden Horn (PvdA) en Rietkerk (CDA) maakt het mogelijk om de wettelijke strafmaat voor plegers van geweld tegen personen die anderen van geweldpleging trachten te weerhouden te verhogen. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij artikel 304 Wetboek van Strafrecht, waarin wordt bepaald dat onder omstandigheden de maximumstraf voor mishandeling met een derde wordt verhoogd.

Aanleiding is de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden in de zaak Tjoelker. De indieners zijn van mening dat zwaardere straffen moeten kunnen worden geëist en opgelegd indien het gepleegde geweld een reactie is op het optreden van een burger die iemand tot de orde probeert te roepen. Op deze manier beschermt de overheid degenen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en blijk durven geven van burgerzin.

De behandeling van het wetsvoorstel, dat aanvankelijk werd ingediend door de Tweede Kamerleden mw. Kalsbeek-Jasperse (PvdA) en Van Heemst (PvdA), is overgenomen door de leden Horn en Rietkerk.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is ingetrokken bij brief van 12 november 2003PDF-document van de leden Van Heemst en Van Haersma Buma.


Kerngegevens

ingediend

24 november 1998

titel

Voorstel van wet van de leden Horn en Rietkerk tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.