28.121 (R1707)

Wijziging rijkswet regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van ArubaDit voorstel van rijkswet past de berekeningsgrondslag van de pensioenen en uitkeringen van de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba aan, in verband met wijzigingen die zich met betrekking tot de berekening van de wedden hebben voorgedaan. Tevens wordt een wijziging in de delegatieregeling aangebracht en wordt het onderscheid naar geslacht weggenomen.

Hiertoe wordt de rijkswet van 20 december 1989 (Stb. 1990, 15) gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 27 maart 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 mei 2003 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 november 2001

titel

Wijziging van de rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba (Stb. 1990, 15)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van artikel I, onderdeel P, terug tot en met 1 januari 2002


Documenten