Prof.dr.ir. E. Schuurman (ChristenUnie)foto van prof.dr.ir. E.  Schuurman  (ChristenUnie)

Egbert Schuurman (1937) was van 13 september 1983 tot 7 juni 2011 Eerste Kamerlid. Tot 1999 vertegenwoordigde hij de RPF. Sinds 8 juni 1999 was hij fractievoorzitter van de fractie van de ChristenUnie.

De heer Schuurman was voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tijdens een bijzondere plenaire vergadering op dinsdag 7 oktober 2008 werd stilgestaan bij het feit dat de heer Schuurman op 13 september 2008 25 jaar Eerste Kamerlid was.


Anciënniteit

10129 dagen
(13 september 1983 tot 7 juni 2011)