De Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. Hij zit de vergadering van de Eerste Kamer voor en is tevens voorzitter van het College van Senioren en van de Huishoudelijke Commissie.

Ook vertegenwoordigt hij de Kamer naar buiten toe, zoals in contacten met buitenlandse parlementen.

De Kamervoorzitter wordt gekozen door de leden en wordt voor de gehele zittingsperiode van de Kamer benoemd.

Meestal is een lid van de grootste fractie Voorzitter. Hiervan kan in de praktijk worden afgeweken als die partij al het Voorzitterschap van de Tweede Kamer in handen heeft.

Een Kamervoorzitter heeft twee, eveneens gekozen, vaste plaatsvervangers. Bij zijn taken wordt hij bijgestaan door de Griffier.

De Eerste Kamervoorzitter is ook Kamerlid. Hij neemt deel aan de vergaderingen van zijn fractie en stemt in de plenaire vergadering mee.