Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Feiten en cijfersJaarlijks behandelt de Eerste Kamer vele tientallen wetsvoorstellen. De meeste daarvan neemt zij aan; slechts een minderheid wordt verworpen. Bij enkele voorstellen vraagt de Kamer aan de regering om met een novelle te komen, om daarmee een aanhangig wetsvoorstel alsnog te wijzigen. Een aantal wetsvoorstellen bereikt het Staatsblad niet, omdat de regering ze na bezwaren van de Eerste Kamer intrekt.

Welke wetsvoorstellen zijn verworpen en ingetrokken en welke novelles zijn ingediend, vindt u in onderstaande overzichten. In het onderdeel statistieken vindt u cijfers over afgehandelde wetsvoorstellen, moties, vragen en omvang van de Handelingen.

Het onderdeel doorlooptijden wetsvoorstellen geeft de periode aan van behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de periode van aanname in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad. Ook geeft dit overzicht de periode aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.


Kerncijfers

Gebruik van bevoegdheden

 

2017-2018

2016-2017

2015-2016

Moties (totaal)

58

51

87

 • a. 
  aangenomen

19

18

36

 • b. 
  verworpen

24

16

27

 • c. 
  aangehouden

5

10

15

 • d. 
  ingetrokken

4

4

3

 • e. 
  gewijzigd

5

3

6

Schriftelijke vragen

0

2

11

Interpellaties

1

0

0

Novelles

3

2

5

Behandelde wetsvoorstellen

 

2017-2018

2016-2017

2015-2016

Totaal aantal wetsvoorstellen behandeld

(incl. begrotingsvoorstellen)

295

303

321

Aantal initiatiefwetsvoorstellen

13

14

13

Totaal aantal

wetsvoorstellen afgehandeld

217*

221**

235***

 • Aangenomen

211

220

232

 • Verworpen

2

0

2

Aantal hamerstukken

173

169

172

Waarvan eerst schriftelijk voorbereid door commissies

24

19

24

Aantal wetsvoorstellen schriftelijk voorbereid

door commissies

44

62

78

Aantal wetsvoorstellen

plenair behandeld

38

49

63

Wetsvoorstel Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg is ingetrokken op 22 november 2017

Wetsvoorstel Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriƫle ontwikkeling is ingetrokken op 5 december 2017

Initiatiefvoorstel-Van Dam tot herstel van het overgangsrecht in het Initiatiefvoorstel-Van Dam stilzwijgende verlenging is ingetrokken op 14 juni 2018

** Wetsvoorstel Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen is ingetrokken op 23 november 2016.

*** Wetsvoorstel Eigen bijdrage voor verblijf in een justitiƫle inrichting is ingetrokken op 18 februari 2016.

Doorlooptijden

 

Gemiddelde duur

Minimale duur

Maximale duur

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2017-2018

2016-2017

2015-2016

Raad van State

37

48

45

1

3

2

246

198

232

Tweede Kamer

182

176

208

1

17

7

2.447

1.525

5.647

Eerste Kamer

97

88

84

0

5

5

2.758

1.463

882

Behandelde Europese voorstellen

 

2017-2018

   

2016-2017

   

Aantal / type Europees voorstel

Geagendeerd in

vakcommissies

Overleg met de regering

Sub.

bezwaar

Geagendeerd in vakcommissies

Overleg met de regering

Sub.

bezwaar

Richtlijnen

15

14

0

16

6

5

Mededelingen, adviezen en aanbevelingen

18

13

-

10

6

0

Besluiten

1

1

-

0

0

0

Verordeningen

28

26

0

16

11

0

Overig

4

4

0

1

1

0

Europese dossiers geagendeerd in commissies

63

58

0

43

24

5