Korte aantekeningen geven beknopt weer wat er tijdens commissievergaderingen is besproken. Ze worden gemaakt door de griffier van de commissie. Het is geen woordelijk verslag.

In de aantekeningen worden in elk geval de genomen besluiten opgenomen. Verder wordt onder andere aangegeven welke fracties inbreng voor een verslag hebben geleverd.

De korte aantekeningen worden zo snel mogelijk na de vergadering op deze website gepubliceerd.

De korte aantekeningen zijn te vinden via de commissieagenda's en via de wetsvoorstellen die tijdens de vergadering besproken zijn.