De wet wordt door de Koning en door de betrokken bewindspersoon (of -personen) ondertekend. Dit laatste is het zogenaamde 'contraseign'.