Het gebruik van novelles is sinds de jaren tachtig sterk toegenomen.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen inhoudelijke en niet-inhoudelijke novelles. Met een inhoudelijke novelle verandert de regering een wetsvoorstel omdat in de Eerste Kamer bezwaren bestaan tegen een bepaald onderdeel.

Een niet-inhoudelijke novelle wijzigt een wetsvoorstel omdat er bijvoorbeeld een fout in stond of omdat een genoemde datum inmiddels achterhaald is.