24.439

Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekteDit wetsvoorstel verplicht werkgevers het loon van zieke werknemers 52 weken door te betalen; de collectieve ziekteregeling in de Ziektewet vervalt.

Doel is daling van het ziekteverzuim met plm. 10% en dus minder WAO-instroom.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel na hoofdelijke stemming op 6 februari 1996 met 41 stemmen voor (PvdA, VVD en D66) en 27 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, RPF, GPV, SGP, SP, Fractie-Hendriks en Fractie-Bierman) aangenomen. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 134 van 27 februari 1996.


Kerngegevens

titel

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.