24.441

Aanpassingswet privatisering Algemeen burgerlijk pensioenfondsDit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten in verband met privatisering van het ABP.

Het betreft vooral technische aanpassingen: verwijzingen naar de per 1 januari 1996 in te trekken Abp-wet en Vut-wet worden aangepast of komen te vervallen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 162 van 24 april 1997.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.