24.484

Beperking gevolgen nieuw arbeidsongeschiktheidscriteriumDit wetsvoorstel regelt o.a. een vervolguitkering voor bepaalde groepen die na herbeoordeling (een deel van) hun Aaw- of Wao-uitkering verliezen.

Doel is inkomensgevolgen van de nieuwe criteria voor deze groepen te beperken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 93 van 20 februari 1996.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.