24.504

Wijziging Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwingDit wetsvoorstel neemt in de Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing een overgangsregeling op die erin voorziet dat na 1 januari1997 de controle op de besteding van de in voorafgaande jaren verleende bijdragen op adequate wijze kan worden afgewikkeld.

Doordat de werkingsduur van de wet door een amendement tot drie jaar (ipv zes jaar) verkort werd, is nu een overgangsregeling nodig.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De wet is opgenomen in Staatsblad 329PDF-document van 24 juli 1997.


Kerngegevens

schriftelijke voorbereiding


Documenten

0

Er zijn geen documenten gevonden.