De meeste wetsvoorstellen gelden alleen binnen het Europese grondgebied van Nederland. In bepaalde gevallen gelden wetten ook binnen het gehele grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze wetten dragen de naam rijkswet.

Het Koninkrijk bestaat uit Nederland en de overzeese koninkrijksdelen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Rijkswetten worden, naast het Kamerstuknummer, aangeduid met een apart volgnummer voor rijkswetten, het R-nummer.