Ondervoorzitters zijn de plaatsvervangers van de Kamervoorzitter. In de Eerste Kamer zijn er twee. Is de Kamervoorzitter afwezig dan neemt één der ondervoorzitters de taak van de Kamervoorzitter over. In het geval geen enkele (onder)Voorzitter aanwezig is, dan neemt een oud-Voorzitter of oud-Ondervoorzitter de taak waar. Zijn die ook niet aanwezig, dan treedt het langst zittende Kamerlid op als Voorzitter.

In de Eerste Kamer zijn de Ondervoorzitters lid van de Huishoudelijke Commissie, het orgaan dat toezicht uitoefent op de werkzaamheden ter griffie en al wat verder het huishouden van de Kamer betreft.