Als de ministerraad akkoord gaat met indiening, moet het voorstel voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

De Raad van State kijkt of het wetsvoorstel goed in elkaar zit en goed uitvoerbaar is.