25.306

Kiesrecht door Nederlanders buiten NederlandDit wetsvoorstel verbetert de regeling in de Kieswet inzake de uitoefening van het kiesrecht door Nederlanders buiten Nederland op enkele punten.

Dit om de deelname aan de verkiezingen voor de geïnteresseerde Nederlandse kiezer in het buitenland zo toegankelijk mogelijk te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 26 juni 1997 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 oktober 1997 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 491 van 30 oktober 1997.


Kerngegevens

ingediend

14 april 1997

titel

Wijziging van de Kieswet inzake de uitoefening van het kiesrecht door Nederlanders buiten Nederland

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten