Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Ambtelijke organisatieDe Eerste Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Eerste Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Griffier. De dienst zorgt onder meer voor verslaglegging, informatievoorziening, begeleiding van het constitutionele wetgevingsproces, beheer van het gebouw, personeelszaken en externe voorlichting.

Ambtelijke organisatie Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

Bureau Voorzitter en Griffier

Deze eenheid verzorgt onder meer de secretariële ondersteuning van de Voorzitter en de Griffier. De Voorzitter en de Griffier worden daarnaast ondersteund door de eenheid Communicatie & Protocol. Deze eenheid is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van de Eerste Kamer en de uitvoering daarvan. Verder organiseert zij de gezamenlijke bijeenkomsten van de Eerste en Tweede Kamer, de zogenoemde Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. Prinsjesdag is daarvan de meest bekende. Ook ondersteunt de eenheid de Voorzitter en de Griffier bij hun representatieve optredens bij bijvoorbeeld staatsbezoeken.


Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Leden en de medewerkers met betrekking tot financiële, HRM, juridische en ict-aangelegenheden.


Facilitaire zaken

De afdeling Facilitaire Zaken bereidt voor de Eerste Kamer de komende tijdelijke huisvesting en renovatie voor, en zorgt verder voor het ondersteunen van de processen en de organisatie van de Eerste Kamer met betrekking tot facilitaire zaken zoals de beveiliging, het gebouw en de bodedienst.


Inhoudelijke Ondersteuning

Deze inhoudelijke lijnafdeling staat onder leiding van de Eerste plaatsvervangende griffier. De afdeling ondersteunt de vaste en bijzondere Kamercommissies en de Kamerleden bij hun werk door beleidsvorming, informatievoorziening, agendabeheer, tekstverwerking en registratie en archivering. De (eerste) plaatsvervangend griffiers zorgen daarbij samen met de Griffier voor de procedurele begeleiding van het constitutionele wetgevingsproces. Zij begeleiden vooral de Kamerleden in hun werk voor de vaste commissies. Daarnaast kent de afdeling stafmedewerkers en informatiespecialisten die de Griffier en de (eerste) plaatsvervangend griffiers ondersteunen en die zorgdragen voor de vorming van zogenoemde wetgevingsrapporten en -dossiers. Ook verzorgt deze afdeling de Kameragenda en tekstverwerking.

Ambtelijke organisatie Eerste Kamer
Ambtelijke organisatie Eerste Kamer