26.009

Initiatiefvoorstel-Bijleveld-Schouten inzake het combineren van arbeid en zorgDit initiatiefvoorstel van het lid Bijleveld-Schouten (CDA) wijzigt enkele artikelen in het Burgerlijk Wetboek om de mogelijkheden tot het combineren van arbeid en zorg te vergroten.

In het voorstel wordt het recht op bijzonder zorgverlof en deeltijdarbeid voor werknemers geregeld.

De sociale partners krijgen twee jaar de tijd na inwerkingtreding van deze wet om een regeling te treffen betreffende deeltijdarbeid en bijzonder zorgverlof. Doen zij dit niet, dan gelden de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 7 april 2005 tijdens de behandeling in de Tweede Kamer ingetrokken (TK 26.009, nr. 7)PDF-document.


Kerngegevens

ingediend

23 april 1998

titel

Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het stellen van regels inzake het combineren van arbeid en zorg

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst met enkele uitzonderingen


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.