Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Bezoekinformatie
Actuele bezoekinformatie in verband met het coronavirus

Update 17 maart 2020

Eerste Kamergebouw is gesloten tot en met 6 april 2020

De Eerste Kamer heeft maandagavond 16 maart aanvullende maatregelen genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Het gebouw van de Eerste Kamer wordt vanaf dinsdag 17 maart 2020 tot en met maandag 6 april 2020 gesloten. De plenaire vergaderingen van 17, 23 en 31 maart zullen niet doorgaan. Ook alle commissieactiviteiten worden verdaagd tot en met 6 april 2020. Lopende activiteiten en eventuele verzoeken van Kamerleden worden per mail afgehandeld.

De Huishoudelijke Commissie - het dagelijks bestuur van de Eerste Kamer - heeft dit maandag 16 maart besloten, na raadpleging van de fractievoorzitters van de fracties in de Kamer. De Eerste Kamer is wel in staat de vergaderactiviteiten, indien daar aanleiding toe is, op korte termijn te hervatten.

Deze nadere maatregelen volgen op de aanvullende maatregelen die het kabinet en ook de Tweede Kamer zondag 15 maart hebben genomen, alsmede op de uitspraken van de minister-president maandagavond, en met inachtneming van de adviezen en maatregelen van het RIVM en de GGD. "De gezondheid van onze leden en medewerkers staat nu in alles voorop", aldus Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn. De Kamervoorzitter heeft de leden maandagavond ingelicht over de nieuwe maatregelen: "Dit is een uitzonderlijke situatie, die veel van ons en iedereen in de samenleving vraagt. Deze maatregelen zijn ingrijpend, maar noodzakelijk. Ik doe dan ook een beroep op u allen, ook met het oog op de voorbeeldfunctie die wij als parlement vervullen. Met vereende krachten kunnen we veel."

Eerste Kamergebouw sluit tot en met maandag 6 april 2020

De Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer wil onder de huidige omstandigheden dat bij de aanpak van het coronavirus ieder fysiek contact wordt vermeden. Daarom is besloten het gebouw van de Eerste Kamer vanaf heden te sluiten. Dit betekent dat leden en (fractie)medewerkers de Kamer tot nader order niet meer in kunnen. Alle medewerkers van de Griffie werken vanuit huis of hebben betaald verlof, indien zij een functie hebben die niet vanuit huis kan worden ingevuld.

Vergaderactiviteiten in Eerste Kamer verdaagd tot en met maandag 6 april 2020

In navolging van het eerdere besluit van de Huishoudelijke Commissie om de plenaire vergaderingen op dinsdag 17 maart en dinsdag 24 maart niet door te laten gaan, wordt ook de plenaire vergadering op 31 maart 2020 geschrapt. De afspraak om lopende commissieactiviteiten (afspraken over het leveren van inbreng) per mail af te handelen wordt in ieder geval verlengd tot en met dinsdag 31 maart. Ondertussen wordt er wel zodanig digitaal doorgewerkt dat indien daar aanleiding voor is de vergaderactiviteiten op korte termijn hervat kunnen worden.

Aanvullende maatregelen

De sluiting van het Kamergebouw en het verdagen van alle plenaire en commissievergaderingen hebben tevens als gevolg dat activiteiten die de Kamer in organisatie had, ook zullen worden uitgesteld tot een later moment. Dit betreft de herdenking van de be√ędiging van de eerste vrouwelijke senator Carry Pothuis-Smit op dinsdag 24 maart, de ontvangst van de Gedeputeerde en Provinciale Staten van Noord-Holland en Utrecht op 26 maart en het bezoek van de Eerste Kamer aan het Oranjehotel op dinsdag 31 maart. Groepsbezoeken van ProDemos en individuele bezoeken aan de Eerste Kamer waren al eerder geschrapt.


Bijwonen van de plenaire vergadering

De plenaire vergaderingen van de Eerste Kamer zijn openbaar. De Eerste Kamer vergadert in principe op dinsdag. Bij een drukke agenda kan de Kamer beslissen al op maandagavond te beginnen met de vergadering. U vindt de agenda op de homepage.

Voor bepaalde debatten kan veel belangstelling bestaan. Wilt u zeker zijn dat u het debat kunt volgen, dan raden wij u aan gebruik te maken van de livestream via deze website. U bereikt deze via de button op de homepage (zichtbaar op dagen met plenaire vergaderingen).

Voor uw en onze veiligheid is het bijwonen van een plenaire vergadering aan regels gebonden:

  • U kunt de plenaire vergadering alleen bijwonen vanaf de publieke tribune. Deze bereikt u via de ingang aan Binnenhof 23. Deze is vanaf 15 minuten voorafgaand aan de vergadering geopend.
  • U kunt geen plaats reserveren.
  • Bij aankomst bergt u uw jas en tas (incl. eventuele laptop of tablet) op in de aanwezige garderobe en krijgt u van de beveiliging een badge uitgereikt. Deze dient u altijd zichtbaar te dragen.
  • De Eerste Kamer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van uw persoonlijke eigendommen.
  • U volgt altijd de aanwijzingen op van de aanwezige politie-agent.
  • Op de publieke tribune mag u geen foto's nemen.
  • Het is niet toegestaan om, in woord of gebaar, de vergadering te verstoren.

In de plenaire zaal worden beeld- en geluidsopnames gemaakt, die de Eerste Kamer op internet publiceert. U kunt hierbij in beeld worden gebracht. Door het betreden van de tribune gaat u hiermee akkoord.

Heeft u een fysieke beperking en wilt u de plenaire vergadering bijwonen? Dat is prima mogelijk. Neemt u dan vooraf even contact met ons op via telefoon 070 - 312 9200. Wij organiseren dan een aangepast bezoek.

Bezoekadres

Binnenhof 22

2513 AA Den Haag

Correspondentieadres

Postbus 20017

2500 EA Den Haag

Voor algemene vragen:

T 070 - 3129200

F 070 - 3129390

E postbus@eerstekamer.nl

Rondleidingen

Voor een rondleiding over het Binnenhof kunt u contact opnemen met ProDemos. Het Bezoekerscentrum van ProDemos organiseert rondleidingen door de Ridderzaal, Eerste en Tweede Kamer. De rondleidingen beginnen op Hofweg 1, de ontvangstruimte van ProDemos.

Vooraf reserveren wordt aanbevolen, groepen zijn verplicht om te reserveren. Het kan voorkomen dat door speciale bijeenkomsten een of meerdere gebouwen niet te bezichtigen zijn.

Reserveren kan via: www.prodemos.nl/bezoekerscentrum