26.556

Specifieke uitkeringen ter stimulering van kinderopvangDit wetsvoorstel stelt gemeenten in staat met behulp van een rijksbijdrage voldoende, voor eenieder toegankelijke, mogelijkheden voor kinderopvang tot stand te brengen.

Tot de Wet basisvoorziening kinderopvang er is zal de Welzijnswet 1994 de grondslag zijn waarop het stimuleringsbeleid kinderopvang gestalte krijgt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is 1 juli 1999 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 september 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 433 van 14 oktober 1999.


Kerngegevens

ingediend

21 mei 1999

titel

Wijziging van de Welzijnswet 1994 in verband met specifieke uitkeringen ter stimulering van de kinderopvang

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en met terugwerkende kracht tot en met 11 oktober 1997


Documenten

5