27.214

Vermindering aantal leden provinciale staten en gedeputeerde statenDit wetsvoorstel verkleint het aantal leden van provinciale staten en van gedeputeerde staten. Hiertoe wordt de Provinciewet gewijzigd.

Het voorstel vloeit voort uit de notitie 'Beperking van het aantal leden van provinciale staten' (26.422 nr. 2PDF-document en de aanvulling daarop 26.422 nr.3PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 12 juni 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, en VVD stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 1 februari 2005. Het voorstel is op 22 februari 2005 na hoofdelijke stemming met 35 stemmen (PvdA, VVD, D66 en LPF) voor en 34 stemmen tegen (CDA, Groenlinks, SP, ChristenUnie, SGP en OSF) aangenomen.

Na advisering door de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat (CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en OSF) had het College van Senioren op 23 april 2002 besloten dit wetsvoorstel als politiek controversieel aan te merken. Aanleiding voor dit besluit was de val van het Kabinet-Kok II. Door het aantreden van het Kabinet-Balkenende I is later de politieke controversialiteit vervallen.

De Eerste Kamer heeft op 29 oktober 2002 na hoofdelijke stemming met 37 stemmen voor (GroenLinks, CDA, LPF, D66, SGP, ChristenUnie en OSF) en 34 stemmen tegen (PvdA, VVD en SP) besloten het voorstel niet op korte termijn te agenderen.


Kerngegevens

ingediend

29 juni 2000

titel

Wijziging van de Provinciewet in verband met vermindering van het aantal leden van provinciale staten en gedeputeerde staten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

Voor provincies met 400.001 inwoners en minder komt een aantal van 39 statenleden te gelden; voor provincies met meer dan 2.000.000 inwoners 55 statenleden.

Er is tevens voorzien in een kleine vermindering tot een maximum aantal van zeven voltijd-gedeputeerden, dan wel negen gedeputeerden ingeval er een of meer deeltijd-gedeputeerden zijn.


Documenten