Maidenspeech van ing. J. Baarda (CDA)

pdf Maidenspeech van ing. J. Baarda (CDA)


Bij:
  • Beleidsdebat over onderwerpen, rakende het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (20.200 XI)
  • Wijziging Huurwet en Huurprijzenwet woonruimte (20.422)

Handelingen 1987/1988, nr. 22 : blz. 1021-1023