Maidenspeech van prof.dr.ir. E. Schuurman (ChristenUnie)

pdf Maidenspeech van prof.dr.ir. E. Schuurman (ChristenUnie)


Bij:
  • Algemene politieke beschouwingen 1984 (Miljoenennota) (18.100)

Handelingen 1983/1984, nr. 5 : blz. 90-92