Stemmingen GroenLinks-PvdA-fractieVoor 261Tegen 38 Verdeeld : 1

 • Tegen
  26 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Petersen (VVD) over stemming over het wetsvoorstel na afronding en beoordeling van een praktijkproef (35.673, O)
 • Voor
  19 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet seksuele misdrijven (36.222)
 • Voor
  19 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 (36.410 XVI)
 • Voor
  19 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over het instemmen met de Europese herstelwet (36.410 XIV, K)
 • Tegen
  19 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over niet instemmen met de Europese verordening inzake nieuwe genomische technieken (36.410 XIV, I)
 • Voor
  19 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over geen vergunningen voor dierproeven bij opleidingen met ingang van het academisch jaar 2025-2026 (36.410 XIV, J)
 • Voor
  19 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over versnelde plaatsing van wolfwerende hekken (36.410 XIV, H)
 • Voor
  19 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over een substantiële bijdrage aan de kosten van de noodzakelijke landbouwtransitie (36.410 XIV, G)
 • Voor
  19 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024 (36.410 XIV)
 • Voor
  19 maart 2024 (Hamerstuk)
  Wet programmatuur verkiezingsuitslagen (36.150)
 • Voor
  12 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  EU-voorstellen inzake mensensmokkel (COM(2023)754 en COM(2023)755) (36.507)
 • Tegen
  12 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen (36.263)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Informatieplicht voor luchthavenexploitanten (36.168)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Goedkeuring HNS-verdrag en het protocol (36.323 (R2182))
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet HNS-verdrag (36.331)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging van het verkrijgen van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte (36.385)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2024 (36.410 A)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Deltafonds 2024 (36.410 J)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Wet onbemande Luchtvaart BES (36.447)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing (36.453)
 • Voor
  5 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Van Meenen (D66) c.s. over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen (36.373, H)
 • Voor
  5 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Financiën 2024 inzake lening TenneT (36.487)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35.498)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Staten-Generaal 2024 (36.410 IIA)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2024 (36.410 IIB)
recentere stemmingen