Voor 1137Tegen 246 Verdeeld : 1

 • Voor
  21 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel kindermisbruik (35.991)
 • Voor
  21 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Introductie gecombineerde geslachtsnaam (35.990)
 • Voor
  21 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over de Europese digitale identiteit (34.972 / 35.868, AD)
 • Voor
  21 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet digitale overheid (34.972)
 • Voor
  21 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Novelle Wet digitale overheid (35.868)
 • Voor
  21 maart 2023 (Hamerstuk)
  Wet goed verhuurderschap (36.130)
 • Voor
  21 maart 2023 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud (36.138)
 • Tegen
  14 maart 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33118 / 34986, EU) (PDF-document)
 • Voor
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het compenseren van lagere overheden in verband met onvolkomenheden in het DSO (33.118 / 34.986, FE)
 • Voor
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over afstemmen van de stikstofopgave en energietransitie op de uitvoeringskracht van decentrale overheden (33.118 / 34.986, FC)
 • Voor
  14 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Janssen (SP) c.s. over het minimaal voldoen van alle betreffende websites aan de norm WCAG 2.1 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (33.118 / 34.986, FA)
 • Voor
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Moonen (D66) c.s. over het bevorderen van participatie (33.118 / 34.986, FB)
 • Tegen
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gemeentelijke milieueffectrapportages (33.118 / 34.986, EZ)
 • Voor
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten (33.118 / 34.986, EY)
 • Tegen
  14 maart 2023 (Hamerstuk, aantekening gevraagd)
  Goedkeuring Verdrag tussen Zwitserland en Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD) (35.332)
 • Voor
  14 maart 2023 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Betekeningsverordening (36.152)
 • Voor
  14 maart 2023 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening (36.153)
 • Voor
  14 maart 2023 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (36.172)
 • Voor
  7 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35.348)
 • Tegen
  7 maart 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over een onderzoek naar sanctieverzwarende effecten door stapeling van wetten (35.871, D)
 • Voor
  7 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (36.123)
 • Voor
  7 maart 2023 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling van het Europees Werkprogramma 2023 van de Eerste Kamer (EK 36.259 C)
 • Voor
  21 februari 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag (35.871)
 • Voor
  21 februari 2023 (Hamerstuk)
  Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector (36.166)
 • Voor
  21 februari 2023 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen (36.174)