Voor 2270Tegen 605 Verdeeld : 3

 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging van het verkrijgen van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte (36.385)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2024 (36.410 A)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Deltafonds 2024 (36.410 J)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Wet onbemande Luchtvaart BES (36.447)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing (36.453)
 • Tegen
  5 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Van Meenen (D66) c.s. over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen (36.373, H)
 • Voor
  5 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Financiën 2024 inzake lening TenneT (36.487)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35.498)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Staten-Generaal 2024 (36.410 IIA)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2024 (36.410 IIB)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2024 (36.410 III)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2024 (36.410 VI)
 • Voor
  27 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Financiën 2024 inzake Oekraïne Faciliteit (36.499)
 • Voor
  27 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS) (36.407)
 • Voor
  27 februari 2024 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling van het Europees Werkprogramma 2024 van de Eerste Kamer (EK 36.476 B)
 • Tegen
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Schalk (SGP) over varianten voor het verlagen van de investeringsdrempel (35.594, N)
 • Tegen
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over een overheidscampagne voor kleinverbruikers (35.594, L)
 • Tegen
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over meer dan 100 miljoen euro vrijmaken voor zonnepanelen op huurwoningen (35.594, K)
 • Tegen
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds voor zonnepanelen op huurwoningen (35.594, J)
 • Voor
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers (35.594)
 • Voor
  13 februari 2024 (Hamerstuk)
  Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer met een voorstel over beslotenheid van vergaderingen van de commissie voor de verzoekschriften (EK CLXIII A)
 • Voor
  13 februari 2024 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ aan de voorzitter van de Eerste Kamer houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van Azerbeidzjan tot het Haags Alimentatieverdrag 2007 (EK 33.836 F)
 • Voor
  13 februari 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024 (36.410 VII)
 • Voor
  6 februari 2024 (Hamerstuk)
  Wet Adviescollege ICT-toetsing (36.191)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2023 (Najaarsnota) (36.470 I)
recentere stemmingen