Voor254Tegen44

 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 (36.410 K)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleiding (36.410 VIII)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet kinderopvang BES (36.306)
 • Voor
  21 mei 2024 (Hamerstuk)
  Invoering vergunningplicht en meldplicht voor het verrichten van handelingen met poliovirus (36.334)
 • Voor
  21 mei 2024 (Hamerstuk)
  Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs (36.443)
 • Voor
  14 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over een uitwerking van de voor- en nadelen van het contourenbeleid (36.410 VII, H)
 • Tegen
  14 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kemperman (BBB) over het wegnemen van fiscale beperkingen op splitsing en deling van woningen (36.410 VII, F)
 • Tegen
  14 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kemperman (BBB) c.s. over het verduurzamen van woningen (36.410 VII, E)
 • Voor
  14 mei 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 (36.410 XVII)
 • Voor
  23 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlenging, wijziging en handhaving maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen (36.511)
 • Voor
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-van Langen-Visbeek (BBB) c.s. over het verplaatsen van de regie van de schadeafhandeling in Groningen (36.441, H)
 • Voor
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Beëindiging gaswinning Groningenveld (36.441)
 • Tegen
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Baumgarten (JA21) over een alternatieve sluitingsmethode van de gasputten (36.441, I)
 • Tegen
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-van Rooijen (50PLUS) over het streven naar een open/dicht oplossing voor aardgasputten (36.441, G)
 • Tegen
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Heijnen (BBB) c.s. over het terugdraaien van belastingverhogingen om het wetsvoorstel te dekken (36.488, F)
 • Voor
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Wet verhoging minimumloon 2024 (36.488)
 • Tegen
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over geen wijziging Grondwet inzake de grondwettelijke uitkeringen (36.410 I, B)
 • Voor
  16 april 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en enkele andere wijzigingen (36.458)
 • Voor
  16 april 2024 (Hamerstuk)
  Reparatiewet OCW 2024 (36.478)
 • Voor
  16 april 2024 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2025 (CLXII)
 • Voor
  9 april 2024 (Zonder stemmen)
  Begrotingsstaat Koning 2024 (36.410 I)
 • Voor
  9 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) over een onafhankelijk onderzoek naar externaliteiten door grote bedrijfstakken (36.410 XII, J)
 • Voor
  9 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Holterhues (ChristenUnie) c.s. over hoog belasten van elektrische auto door wijziging van belastingvoordelen (36.410 XII, G)
 • Voor
  9 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024 (36.410 XII)