Stemgedrag Prof.dr. C.F. van den Berg (VVD)Voor95Tegen34

 • Voor
  28 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 (36.088)
 • Voor
  28 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over de integrale verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor wetgevingskwaliteit (35.925 VI, X)
 • Voor
  28 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Talsma (ChristenUnie) c.s. over knelpunten in wetgeving en zorgen over effecten van wetgeving (35.925 VI, V)
 • Tegen
  28 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over nadere vereisten over representativiteit voor belangenorganisaties met een ideëel doel (35.925 VI, W)
 • Tegen
  28 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rombouts (CDA) c.s. over het proces van zelfreflectie door de Eerste Kamer (35.925 VI, S)
 • Tegen
  28 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Bezaan (PVV) c.s. over referenda inzake internationale verdragen (35.925 VI, O)
 • Tegen
  28 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Bezaan (PVV) c.s. over adequaat aanpakken van misstanden met betrekking tot democratie, rechtsstaat en mensenrechten (35.925 VI, N)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koole (PvdA) c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie (35.982, G)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over invoerrechten op producten uit Oekraïne (35.982, F)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over de methodologie voor klimaatbeleid van de Europese Rekenkamer (35.982, E)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over goedkeuring van het Poolse herstelplan (35.982, D)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (35.489)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs (35.900)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Defensie 2022 (36.091)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (36.092)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Rijkswet nationaliteit zeeschepen (33.134 (R1972))
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen (34.836)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021 (35.996)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Defensie 2021 (35.997)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake aanvullende coronasteunmaatregelen (36.061)
 • Voor
  1 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM (36.108)
 • Voor
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs (36.030)
 • Voor
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong (35.814)
 • Tegen
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) over transparante doorzichtige stembussen (35.455, G)
 • Voor
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35.670)