Stemgedrag Ir. ing. C.P.M. Moonen (D66)Voor1144Tegen327

 • Voor
  2 april 2024 (Hamerstuk)
  Incorporatie Regeling mpox B1 (36.291)
 • Voor
  2 april 2024 (Hamerstuk)
  Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten (36.380)
 • Voor
  2 april 2024 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2024 inzake energiehulp Oekraïne (36.493)
 • Voor
  26 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35.673)
 • Tegen
  26 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Petersen (VVD) over stemming over het wetsvoorstel na afronding en beoordeling van een praktijkproef (35.673, O)
 • Voor
  12 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  EU-voorstellen inzake mensensmokkel (COM(2023)754 en COM(2023)755) (36.507)
 • Voor
  12 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen (36.263)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Informatieplicht voor luchthavenexploitanten (36.168)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Goedkeuring HNS-verdrag en het protocol (36.323 (R2182))
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet HNS-verdrag (36.331)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging van het verkrijgen van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte (36.385)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2024 (36.410 A)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Deltafonds 2024 (36.410 J)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Wet onbemande Luchtvaart BES (36.447)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing (36.453)
 • Voor
  5 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Van Meenen (D66) c.s. over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen (36.373, H)
 • Voor
  5 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Financiën 2024 inzake lening TenneT (36.487)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35.498)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Staten-Generaal 2024 (36.410 IIA)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2024 (36.410 IIB)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2024 (36.410 III)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2024 (36.410 VI)
 • Voor
  27 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Financiën 2024 inzake Oekraïne Faciliteit (36.499)
 • Voor
  27 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS) (36.407)
 • Voor
  27 februari 2024 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling van het Europees Werkprogramma 2024 van de Eerste Kamer (EK 36.476 B)