Stemgedrag W.T. van Ballekom (VVD)Voor1265Tegen418

 • Tegen
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Schalk (SGP) over varianten voor het verlagen van de investeringsdrempel (35.594, N)
 • Tegen
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over een overheidscampagne voor kleinverbruikers (35.594, L)
 • Tegen
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over meer dan 100 miljoen euro vrijmaken voor zonnepanelen op huurwoningen (35.594, K)
 • Tegen
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds voor zonnepanelen op huurwoningen (35.594, J)
 • Voor
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers (35.594)
 • Voor
  13 februari 2024 (Hamerstuk)
  Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer met een voorstel over beslotenheid van vergaderingen van de commissie voor de verzoekschriften (EK CLXIII A)
 • Voor
  13 februari 2024 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ aan de voorzitter van de Eerste Kamer houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van Azerbeidzjan tot het Haags Alimentatieverdrag 2007 (EK 33.836 F)
 • Voor
  13 februari 2024 (Hamerstuk)
  Het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken tot het houden van een plenair debat op grond van artikel 51, lid 1 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer over wonen en bouwen in Nederland
 • Voor
  6 februari 2024 (Hamerstuk)
  Wet Adviescollege ICT-toetsing (36.191)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2023 (Najaarsnota) (36.470 I)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2023 (Najaarsnota) (36.470 IIA)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad 2023 (Najaarsnota) (36.470 IIB)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 (Najaarsnota) (36.470 III)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023 (Najaarsnota) (36.470 IV)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (Najaarsnota) (36.470 V)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Najaarsnota) (36.470 VI)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Najaarsnota) (36.470 VII)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Najaarsnota) (36.470 VIII)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 (Najaarsnota) (36.470 IX)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2023 (Najaarsnota) (36.470 X)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2023 (Najaarsnota) (36.470 XII)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Najaarsnota) (36.470 XIII)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023 (Najaarsnota) (36.470 XIV)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Najaarsnota) (36.470 XV)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (Najaarsnota) (36.470 XVI)