Stemgedrag Prof.mr. P. Nicolaï (PvdD)Voor943Tegen316