Stemgedrag Drs. S.M. Kluit (GroenLinks)Voor804Tegen148

 • Voor
  21 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over de samenhang tussen fondsen (35.976, G)
 • Voor
  21 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds (35.976)
 • Voor
  21 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Van Wijngaarden Afschaffen verplichte minimale beraadtermijn voor afbreking van zwangerschappen (35.737)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35.771)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Innovatiewet Strafvordering (35.869)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik (35.904)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (35.962)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs (36.022)
 • Voor
  21 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met Covid-19 (36.095)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Rijkswet nationaliteit zeeschepen (33.134 (R1972))
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen (34.836)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021 (35.996)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Defensie 2021 (35.997)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake aanvullende coronasteunmaatregelen (36.061)
 • Tegen
  1 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM (36.108)
 • Voor
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs (36.030)
 • Voor
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong (35.814)
 • Tegen
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) over transparante doorzichtige stembussen (35.455, G)
 • Voor
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35.670)
 • Voor
  31 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (35.455)
 • Voor
  31 mei 2022 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake verlenging van de KKC en GO-C (36.011)
 • Voor
  31 mei 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2022 inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche (36.038)
 • Voor
  31 mei 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank (36.048)
 • Tegen
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen nieuwe grondslag coronatoegangsbewijzen in de Wet publieke gezondheid (36.042 / 35.526 / 25.295, D)
 • Tegen
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over het pandemieverdrag (36.042 / 35.526 / 25.295, C)