Stemgedrag mr. B.O. Dittrich (D66)Voor1320Tegen357

 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging van het verkrijgen van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte (36.385)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2024 (36.410 A)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Deltafonds 2024 (36.410 J)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Wet onbemande Luchtvaart BES (36.447)
 • Voor
  12 maart 2024 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing (36.453)
 • Voor
  5 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Van Meenen (D66) c.s. over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen (36.373, H)
 • Voor
  5 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Financiën 2024 inzake lening TenneT (36.487)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35.498)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Staten-Generaal 2024 (36.410 IIA)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2024 (36.410 IIB)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2024 (36.410 III)
 • Voor
  5 maart 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2024 (36.410 VI)
 • Voor
  27 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Financiën 2024 inzake Oekraïne Faciliteit (36.499)
 • Voor
  27 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS) (36.407)
 • Voor
  27 februari 2024 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling van het Europees Werkprogramma 2024 van de Eerste Kamer (EK 36.476 B)
 • Voor
  6 februari 2024 (Hamerstuk)
  Wet Adviescollege ICT-toetsing (36.191)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2023 (Najaarsnota) (36.470 I)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2023 (Najaarsnota) (36.470 IIA)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad 2023 (Najaarsnota) (36.470 IIB)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 (Najaarsnota) (36.470 III)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023 (Najaarsnota) (36.470 IV)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (Najaarsnota) (36.470 V)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Najaarsnota) (36.470 VI)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Najaarsnota) (36.470 VII)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Najaarsnota) (36.470 VIII)