Stemgedrag Drs. J.E.A.M. Nooren (PvdA)Voor1436Tegen198

 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) over het Outbreak Management Team vragen om een advies (35.654, M)
 • Voor
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verslag en onderzoeksvoorstel van de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek effectiviteit anti-discriminatiewetgeving (EK CXLIII A)
 • Voor
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het vervallen van een avondklok als de Eerste Kamer binnen een week besluit daarmee niet in te stemmen (35.732, F)
 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over het tegengaan van abortus op grond van handicap (32.411, I)
 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de mogelijkheid van briefstemmen voor iedere kiezer (35.654, J)
 • Voor
  23 februari 2021 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (35.605)
 • Voor
  23 februari 2021 (Hamerstuk)
  Bestrijding fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen (35.656)
 • Tegen
  19 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet gebruiken van deze wet voor maatregelen overdag (35.732, G)
 • Tegen
  19 februari 2021 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het structureel waarborgen van de kwaliteit van wetgeving (35.732, H)
 • Voor
  19 februari 2021 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 (35.732)
 • Tegen
  19 februari 2021 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Het voorstel om de beraadslaging te schorsen in afwachting van de uitspraak in hoger beroep dat vandaag plaatsvindt
 • Tegen
  19 februari 2021 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Het voorstel om de beraadslaging te schorsen in afwachting van de uitspraak in hoger beroep dat vandaag plaatsvindt
 • Voor
  9 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32.411)
 • Tegen
  9 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Kesteren (PVV) c.s. over een onderzoek naar de journalistieke norm en programmering bij de NPO (35.042 / 35.453, L)
 • Voor
  9 februari 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Novelle Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster (35.453)
 • Tegen
  9 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster (35.042)
 • Voor
  9 februari 2021 (Hamerstuk)
  Invoeren opt-in-systeem voor telemarketing (35.421)
 • Voor
  9 februari 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020 inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling (35.539)
 • Voor
  9 februari 2021 (Hamerstuk)
  Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)
 • Voor
  9 februari 2021 (Hamerstuk)
  Regels voor ouderparticipatiecrèches (35.610)
 • Tegen
  2 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Van Pareren) over frauderisico-assessment briefstemmen (35.654, H)
 • Voor
  2 februari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (35.580)
 • Voor
  26 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)
 • Tegen
  26 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)
 • Voor
  26 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over een novelle inzake de uitkomstdrempel (35.129, H)