Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemgedrag Mr. N.J.J. van Kesteren (CDA)groen handje met duim omhoog 1094rood handje met duim omlaag 189

 • Voor
  19 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet meer ruimte voor nieuwe scholen (35.050)
 • Voor
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (35.153)
 • Voor
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Implementatie richtlijn registratie- en kentekenplicht trekkers (35.188)
 • Voor
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Wet defensiematerieelbegrotingsfonds (35.280)
 • Voor
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Uitbreiding van het rookverbod (35.321)
 • Voor
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Beperken van vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers (35.328)
 • Voor
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Sterk beroepsonderwijs (35.336)
 • Tegen
  12 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over de toegang van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers tot de TOZO-regeling (35.430, D)
 • Voor
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35.238)
 • Tegen
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de directe toezichts- en nalevingskosten (35.245, F)
 • Voor
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245)
 • Voor
  21 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten (35.433)
 • Voor
  21 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431)
 • Tegen
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (35.431, D)
 • Voor
  21 april 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)
 • Voor
  21 april 2020 (Zonder stemmen)
  Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35.434)
 • Voor
  21 april 2020 (Hamerstuk)
  Vrijheidsontneming asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek (35.271)
 • Voor
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35.424)
 • Tegen
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het alleen afzien van debatten in de fysieke omgeving als de norm van 1,5 meter afstand niet mogelijk is (35.424, C)
 • Tegen
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over het vervallen en eventueel verlengen van de tijdelijke wet (35.424, E)
 • Tegen
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de invoering van het legaliteitsbeginsel (35.300 VI, W)
 • Tegen
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen (35.300 VI, V herdruk)
 • Voor
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak (35.300 VI, U)
 • Voor
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over de bestrijding van zware criminaliteit (35.300 VI, S)
 • Voor
  7 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)