Stemgedrag Mr. M.P.M. van de Ven (VVD)Voor792Tegen146

 • Tegen
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen (34.456)
 • Voor
  19 maart 2019 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM (35.148)
 • Voor
  19 maart 2019 (Hamerstuk)
  Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (34.608)
 • Voor
  12 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (34.940)
 • Voor
  12 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)
 • Voor
  12 maart 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Briefwisseling en Notawisseling met betrekking tot een verdrag met de Verenigde Staten van Amerika over beveiliging van gerubriceerde gegevens (34.958)
 • Voor
  5 maart 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Van Bijsterveld (CDA) c.s. over financiering van de rechtspraak (EK 34.775 VI, AS)
 • Tegen
  5 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over rechterlijke toetsing van het intrekkingsbesluit (EK 34.775 VI, AQ)
 • Voor
  5 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over gefinancierde rechtsbijstand (EK 34.775 VI, AO)
 • Voor
  5 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over een visie op de toekomst van de rechtelijke macht (EK 34.775 VI, AN)
 • Tegen
  5 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Dercksen (PVV) c.s. over een volledig afgesloten inrichting voor asielzoekers (EK 34.775 VI, AM)
 • Tegen
  5 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels (EK 34.902, F)
 • Voor
  5 maart 2019 (Hamerstuk)
  Brief aan de Raad van State met een verzoek om voorlichting over de Verzamelwet Brexit (EK 35.084 E)
 • Voor
  5 maart 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Multilateraal Verdrag ter implementatie van maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (34.853 (R2096))
 • Voor
  5 maart 2019 (Hamerstuk)
  Verbetering werking Schadefonds Geweldsmisdrijven en uitbreiding taakuitoefening tot Caribisch Nederland (35.041)
 • Voor
  5 maart 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kazachstan (35.062)
 • Voor
  19 februari 2019 (Zonder stemmen)
  Wet register onderwijsdeelnemers (34.878)
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nul (EK 35.000 XIV, D)
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Leeuwen (PvdD) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheid elektrische auto's van 5 jaar en ouder onder de youngtimer regeling te laten vallen (EK 35.029, D)
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over een verbod op reclame voor (online) gokken (EK 33.996, N)
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand (EK 33.996, P)
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Postema (PvdA) c.s. over het blokkeren van internetsites van illegale aanbieders van online kansspelen (EK 33.996, M)
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Postema (PvdA) c.s. over vergunningverlening voor kansspelen op afstand (EK 33.996, L)
 • Voor
  19 februari 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over maatregelen om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden (EK 33.996, K)