Stemgedrag Prof.dr. R.R. Ganzevoort (GroenLinks)Voor1252Tegen187

 • Voor
  19 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over het keuzerecht voor een bedrag ineens (35.555, H)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening (35.463)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19 (35.627)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba (35.641)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (najaarsnota) (35.650 VIII)
 • Voor
  19 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (najaarsnota) (35.650 XV)
 • Voor
  8 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35.695)
 • Tegen
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de ontwikkeling van een Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie (35.570 VI, F)
 • Tegen
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over niet instemmen met een nieuw migratiepact van de EU (35.570 VI, E)
 • Tegen
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van een bestuursakkoord met de VNG (35.570 VI, D)
 • Tegen
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Beukering (Fractie-Van Pareren) c.s. inzake het intrekken van de boete ingevolge de Regeling Vroegtijdige Uittreding (35.570 X, D)
 • Voor
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (35.570 XVII)
 • Voor
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over dierenwelzijnscriteria onderdeel maken van de toekomstige ombouwregeling voor pelsdierhouderijen (35.633, F)
 • Tegen
  15 december 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-van de Klashorst (PVV) c.s. over het mogelijk maken van nieuwe bedrijfsactiviteiten op de locaties van de pelsdierhouderij (35.633, E)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19 (35.543)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2020 inzake coronamaatregelen (35.544)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake corona maatregelen (35.553)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en aanpassing van de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen (35.556)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2021 (35.570 IX)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.570 XVI)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Koning 2021 (35.570 I)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Deltafonds 2021 (35.570 J)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021 (35.570 K)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2021 (35.570 A)
 • Voor
  15 december 2020 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2021 (35.570 XIV)