Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemgedrag Jhr.mr. J.P. Backer (D66)groen handje met duim omhoog 1093rood handje met duim omlaag 178

 • Voor
  2 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35.174)
 • Voor
  2 juni 2020 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2021 (CXL)
 • Voor
  2 juni 2020 (Hamerstuk)
  Herziening beslag- en executierecht (35.225)
 • Voor
  2 juni 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden (35.289)
 • Voor
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
 • Voor
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over tijdelijke maatregelen in de spoedwetgeving als gevolg van de coronacrisis (35.213, M)
 • Voor
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Stienen (D66) c.s. over de arbeidsmarktpositie van Wajongers in coronacrisistijd (35.213, L)
 • Voor
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over de nieuwe studieregeling met ingang van het studiejaar 2020-2021 (35.213, J)
 • Voor
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het voorkomen van negatieve gevolgen van de voorgenomen harmonisering (35.213, K)
 • Voor
  26 mei 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Van Pareren (FVD) over de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat (35.213, P)
 • Tegen
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over een novelle om garantieregelingen ter voorkoming van verslechtering in te voeren (35.213, O)
 • Tegen
  26 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kox (SP) over een aantal risico's van verslechtering voor Wajongers (35.213, N)
 • Voor
  26 mei 2020 (Hamerstuk)
  Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (35.267)
 • Voor
  26 mei 2020 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 mei 2020 in verband met subsidiariteitstoets met betrekking tot EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) COM(2020)80 (EK 35.448 C)
 • Voor
  19 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet meer ruimte voor nieuwe scholen (35.050)
 • Voor
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (35.153)
 • Voor
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Implementatie richtlijn registratie- en kentekenplicht trekkers (35.188)
 • Voor
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Wet defensiematerieelbegrotingsfonds (35.280)
 • Voor
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Uitbreiding van het rookverbod (35.321)
 • Voor
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Beperken van vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers (35.328)
 • Voor
  19 mei 2020 (Hamerstuk)
  Sterk beroepsonderwijs (35.336)
 • Tegen
  12 mei 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over de toegang van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers tot de TOZO-regeling (35.430, D)
 • Voor
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35.238)
 • Tegen
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de directe toezichts- en nalevingskosten (35.245, F)
 • Voor
  21 april 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245)