Voor1473Tegen282

 • Voor
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koole (PvdA) c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie (35.982, G)
 • Tegen
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over invoerrechten op producten uit Oekraïne (35.982, F)
 • Voor
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over de methodologie voor klimaatbeleid van de Europese Rekenkamer (35.982, E)
 • Voor
  14 juni 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over goedkeuring van het Poolse herstelplan (35.982, D)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (35.489)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs (35.900)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Defensie 2022 (36.091)
 • Voor
  14 juni 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (36.092)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Rijkswet nationaliteit zeeschepen (33.134 (R1972))
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen (34.836)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021 (35.996)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Defensie 2021 (35.997)
 • Voor
  7 juni 2022 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake aanvullende coronasteunmaatregelen (36.061)
 • Tegen
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen nieuwe grondslag coronatoegangsbewijzen in de Wet publieke gezondheid (36.042 / 35.526 / 25.295, D)
 • Tegen
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over het pandemieverdrag (36.042 / 35.526 / 25.295, C)
 • Tegen
  24 mei 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Brief van de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer ter aanbieding van de raming 2023 (EK CLI A)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (35.514)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (35.816)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021 (36.005)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Herpositionering overeenstemmingsvereiste rechtspositionele regels voor individuele rechterlijke ambtenaren (36.006)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19 (36.014)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake Groningen en SUVIS (36.018)
 • Voor
  24 mei 2022 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (36.024)
 • Voor
  19 april 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud (35.734)