Parlementaire activiteiten van A.J.M. van Kesteren (PVV)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 11 juni 2019):