Parlementaire activiteiten van dr. K. Zijlstra (PvdA) in eerdere zittingsperiodes