Herziening Belastingstelsel (32.140), Wet rechtsherstel box 3 (36.203); brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over toekomstig stelsel box 3 en voorbereidingen arrest Hoge Raad (EK 36.203 / 32.140, G)