Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36.333); tweede verslag (EK, E)