Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36.333); verslag (EK, B)