Beslisnota bij Kamerbrief inzake beroep op artikel 2.27, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 (CW) in de 2e suppletoire begroting (Kamerstuk 36470-XVI)
titel Beslisnota bij Kamerbrief inzake beroep op artikel 2.27, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 (CW) in de 2e suppletoire begroting (Kamerstuk 36470-XVI)
datum 24-11-2023


Is bijlage bij