Brief van de minister van OCW van 14 juli 2023 aan de Tweede Kamer over de voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024 (TK 28.760, 114)
titel brief van de minister van OCW van 14 juli 2023 aan de Tweede Kamer over de voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024 (TK 28.760, 114)
datum 23-08-2023


Is bijlage bij